Thumbnail image 

Hat Kursları


Hat sanatının geçmişi incelendiğinde özellikle kişiler arası ve resmi yazışmalarda kullandığı görülmektedir. Matbaanın ortaya çıkması ile de birlikte sadece görsellik yani dekoratif amaçlı bir hal aldı. Zamanla evlerde kullanılan bir tabloya dönüştü. Aslında cami kapılarında ve eski kervansaraylarda kullanıldığını dikkat ettiğinizde görebilirsiniz.


Geçmişten günümüze kadar ayakta durmayı başarabilen hemen hemen her Osmanlı eserinden hat görülür. Bu eserlerde süsleme amaçlı tercih edilmiştir. Bu aslında yapılan eserin ne kadar değerli olduğunu işaret etmektedir.


Hat sanatı bulunduğu bölgeye has özellikler taşıdığı için halka temas edememiştir. Yani sadece önemli yazışmalar ve diplomatik konular için tercih edilmesi bunu engellemiştir. Günümüzde ise sadece görsel bir şölen oluşturmak istendiği zaman tercih edilmektedir. Ek olarak hat sanatı bölgeden bölgeye de farklılık gösterir. Bu durumda en basit hat sanatının bile diğer coğrafyalarda okunmasını engellemiştir.


Kaligrafi Eğitimi, Güzel Yazı Eğitimi ve Hat Kursları içerisin de yerinizi almak ve bu sanatı icra etmek isterseniz kurs içeriklerimiz ile ilgili görüşmek üzere sizleri bekliyoruz. Usta çırak ilişkisi ile bu sanatı icra etmeniz ve kadim gelenekleri devam ettirmeniz için hazırlanan eğitim içeriklerimiz bulunmaktadır.


Hat güzel yazı yazmanın sanat dönüşmüş halidir. Kullanılan tüm alfabelerin değişik yazılışları mevcuttur. Bu değişik yazı şekilleri hattatlık sanatının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu sanata en uygun alfabelerden birisi de Arap alfabesidir. Bu nedenle hat sanatı Osmanlılarda ve İslam dünyasının en başlıca el sanatları arasında yer alır.


Osmanlılarda hattatlık diğer doğu İslam dünyasından daha ileri seviyelere taşınmıştır. Sanat eseri değerini taşıyan bir çok hat çalışması  ortaya çıkmıştır. Hat sanatında eski harfler kullanılarak yapılan yazı çeşitleri aşağıdaki gibidir:


  • Celî (her çeşit yazının olabildiğince büyük olması ve uzak mesafeden dahi okunabilmesini sağlayan hat çalışması).
  • Kufi (harflerin köşeleri gönyeli olarak ve daha çok geniş yazılması. İslamiyet’in  ilk devirlerinde icat edilmiş bir yazı çeşidi).
  • Nesih (Daha çok Kuran’ın yazımında kullanılır.).
  • Divanî (fermanlarda kullanılan süslü yazı).
  • Rika (sade yazı şekli. El yazısından daha yalındır.).
  • Sülüs (levhalarda, kitabelerde kullanılan ahenkli ve her türlü şekle uygun yazı çeşidi.

 

Thumbnail image